فرحناز جهانبخش،مربی توسعه فردی و کسب و کار

مربی توسعه فردی و کسب و کار

فرحناز جهانبخش

مربی توسعه فردی و کسب و کار

مربیگری به عنوان یک مهارت اثرگذار شناخته شده است. مربی به عنوان فردی که می تواند همراه یک فرد یا تیم و سازمان برای شناخت مسائل و کشف راه حل برای مسأله با توجه به وضعیت موجود قرار گیرد، باید صلاحیت های مربیگری را بیاموزد و منش مربیگری را در خود پرورش دهد. وقتی مربی برای ارتقاء خود در سه حالت وجودی خود ( جسم – ذهن- روح ) تلاش کند، به مربی اثر گذار تبدیل می شود و می تواند به عنوان کوچ فعالیت کند. کوچینگ فرآیند رمزگشایی درون است.

اولین کارگاه باور عملکرد 

مدرسین مجموعه:

سرکار خانم زهره صالح بیگ -کوچ معنا گرا 

سرکار خانم فرحناز جهانبخشکوچ باور 

برای اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام با مشاورین ما در تماس باشید 

برای کسب مهارت کوچینگ از کجا شروع کنم؟

 

مسیر آموزشی رو مشخص کن

 

برای گرفتن مشاوره درمورد بهترین مسیر آموزشی مناسب خود با ما در ارتباط باشید 

مهارت کوچینگ در یک نگاه

رسالت ما

هر چه دانایی و دانش ما بیشتر شود، تصمیمات، انتخاب های ما از عملکرد بهتری برخوردار می‌شود.
یادگیری مهم ترین عامل رشد و ارتقا انسان هاست. برای داشتن انتخاب های درست و شفاف، نیاز داریم تا درباره مسیری که انتخاب کرده ایم توانمند سازی کنیم و مهارت های لازم مسیر را بیاموزیم.
رسالت سایت تدوین آموزش هر آنچه برای بهترین انتخاب های شما لازم است، می باشد. آگاهی و آشنایی با مفاهیم اقتصادی و کاربرد آن ها در زندگی به شما کمک می کند تا باورها و رفتارهای اقتصادی خود را در جهت توسعه اقتصاد فردی ارتقا دهد.
افزایش دانش اقتصادی، میزان رضایت فردی را از اموری که به انتخاب های فرد مرتبط می باشد را افزایش می دهد و مسیر حل مسائل و خلاقیت را می سازد.
هستیم تا با آموزش های لازم و استاندارد، در توسعه دانش اقتصادی و مالی، خدمتگذار باشیم.