درباره ما - فرحناز جهان بخش

درباره ما

اعضای تیم

فرحناز جهانبخش - مشاور بورس

فرحنار جهانبخش

مدرس و مشاور بورس
مرضیه دانش طوسی

مرضیه دانش طوسی

مربی و پشتیبان دانشجویان
جواد محمدی - مشاور کسب و کار

جواد محمدی

مشاور کسب و کار

رسالت ما

اولین گام برای خودشکوفا شدن ، برطرف سازی و اغنای نیازهای اولیه است .نیازهای اولیه شامل نیازهای فیزیولوژیک ، نیاز به امنیت،  نیاز به تعلق و دوست داشتن و نیاز به احترام خویشتن پیش شرط لازم برای حس رضایتمندی این نیازها است .

نیاز به عزت نفس در همه افراد وجود دارد. یکی با تحصیلات برای به دست آوردن عزت نفس تلاش می کند و دیگری از طریق داشتن کسب و کار سودمند و فرد دیگر با تمرینات ورزشی در خود عزت نفس را پرورش می دهد .

فردی که فاقد عزت نفس است توانایی خلاقیت را ندارد.  از یک فرد گرسنه نمی توان انتظار کمک به دیگری داشت . فرد گرسنه  مدام در حال تخیل و فکر کردن درباره رفع گرسنگی است و فکر کردن درباره نیازهای دیگر ،کمتر می شود.

مثلا چگونه یک سرپناه داشته باشد و یا چطور فرزندانش را سیر کند؟

اگر نیازهای اولیه انسان ها تأمین نشود ،رشد و توسعه ی فردی و اجتماعی  رخ نخواهد داد . در گام اول رشد درآمدی و در گام دوم توسعه فردی اجرایی خواهد شد ‌. با ارضای نیازهای اولیه، انسان به کنجکاوی و یادگیری و توسعه ی تفکر خود اهمیت خواهد داد. زیرا همه ما انسان ها تمایل درونی برای خودشکوفایی داریم و در جهت تأمین نیازهای اولیه و رسیدن به شکوفایی تلاش می کنیم

رسالت تیم مشاوره اقتصادی ما کمک به انسان ها و آموزش الگوی مدیریت مالی ، افزایش درآمد، معرفی پتانسیل های درآمدی بر اساس شخصیت افراد و کمک به درک و بینش اقتصادی تک تک افرادی که تمایل دارند در زندگی شان تحول پولی را ایجاد کنند ، می باشد.

هوشمندانه کار کنیم و هوشمندانه درآمد داشته باشیم.