20 اسفند 1399
اقتصاد و انتخاب ها

منابع

علم اقتصاد، یکی از رشته های علوم انسانی است که به کمک انسان ها می آید تا بهترین تصمیمات را بگیرند، زیرا پایه ی علم اقتصاد در نظر گرفتن عقل است. یعنی اقتصاد، رسیدن به هدف را اولویت قرار می دهد و با در نظر گرفتن عقل می گوید بهترین تصمیم برای رسیدن به این هدف مورد نظر از چه راهی به دست می آید. کمک های اقتصاد می تواند در مورد هر موضوعی باشد و جنبه های مختلف زندگی را در بر گیرد، به عبارتی وقتی ما یک تصمیم بهینه اتخاذ می کنیم یعنی با توجه به شرایط موجود بهترین گزینه را انتخاب می کنیم، یک تصمیم اقتصادی گرفته ایم و اقتصادی رفتار کرده ایم و اگر یک تصمیم غیر بهینه اتخاذ کنیم یعنی با توجه به شرایط موجود بهترین گزینه را که می توانستیم انتخاب کنیم، انتخاب نکنیم و یک گزینه ی دیگر را انتخاب کنیم یک تصمیم غیر اقتصادی و غیر بهینه گرفته ایم و اقتصادی رفتار نکرده ایم، اقتصاد علم مالی همراه با روانشناسی رفتارها است، یعنی علم اقتصاد می گوید در یک شرایط خاص چه رفتاری باید داشته باشیم و کدام راه را انتخاب کنیم که بهترین راه باشد، به عبارتی اگر تلاش کنیم تا تمام تصمیماتی که در طول یک روز می گیریم را با کنترل فکر و ذهن و تمرکز انجام دهیم و رفتارمان را مدیریت کنیم موفق خواهیم شد تا بهترین تصمیمات را بگیریم، پس اقتصادی رفتار کردن این است که با کنترل و تمرکز بر فکر و روان تصمیم بگیریم و از هیجانی رفتار کردن خودداری کنیم.
19 اسفند 1399
اقتصاد و انتخاب ها

اقتصاد و روانشناسی

علم اقتصاد، یکی از رشته های علوم انسانی است که به کمک انسان ها می آید تا بهترین تصمیمات را بگیرند، زیرا پایه ی علم اقتصاد در نظر گرفتن عقل است. یعنی اقتصاد، رسیدن به هدف را اولویت قرار می دهد و با در نظر گرفتن عقل می گوید بهترین تصمیم برای رسیدن به این هدف مورد نظر از چه راهی به دست می آید. کمک های اقتصاد می تواند در مورد هر موضوعی باشد و جنبه های مختلف زندگی را در بر گیرد، به عبارتی وقتی ما یک تصمیم بهینه اتخاذ می کنیم یعنی با توجه به شرایط موجود بهترین گزینه را انتخاب می کنیم، یک تصمیم اقتصادی گرفته ایم و اقتصادی رفتار کرده ایم و اگر یک تصمیم غیر بهینه اتخاذ کنیم یعنی با توجه به شرایط موجود بهترین گزینه را که می توانستیم انتخاب کنیم، انتخاب نکنیم و یک گزینه ی دیگر را انتخاب کنیم یک تصمیم غیر اقتصادی و غیر بهینه گرفته ایم و اقتصادی رفتار نکرده ایم، اقتصاد علم مالی همراه با روانشناسی رفتارها است، یعنی علم اقتصاد می گوید در یک شرایط خاص چه رفتاری باید داشته باشیم و کدام راه را انتخاب کنیم که بهترین راه باشد، به عبارتی اگر تلاش کنیم تا تمام تصمیماتی که در طول یک روز می گیریم را با کنترل فکر و ذهن و تمرکز انجام دهیم و رفتارمان را مدیریت کنیم موفق خواهیم شد تا بهترین تصمیمات را بگیریم، پس اقتصادی رفتار کردن این است که با کنترل و تمرکز بر فکر و روان تصمیم بگیریم و از هیجانی رفتار کردن خودداری کنیم.
18 اسفند 1399
مفهوم رضایتمندی

رضایتمندی چیست؟

اگر بخواهیم بدانیم که چقدر خوشبخت هستیم باید از یک حس درونی کمک بگیریم، این احساس درونی به ما جواب خواهد داد که چه مقدار خوشبخت هستیم. در درون همه ی ما انسان ها یک حسی به نام احساس رضایت وجود دارد این احساس رضایت مختص هر فرد است یعنی مانند سایر احساسات در هر فردی با فرد دیگر متفاوت است، به طور مثال یک موضوع ممکن است باعث ایجاد خشم در فردی شود اما همین موضوع در فردی دیگر باعث ایجاد حس خشم نشود، احساس رضایت هم به همین گونه است یعنی دو شخص متفاوت اگر شرایط یکسانی داشته باشند یکی از آن ها از این شرایط احساس رضایت می کند اما فرد دیگر به هیچ عنوان از این شرایط احساس رضایت نمی کند و هر چه شخصی احساس رضایت بیشتری از زندگی اش داشته باشد خود را خوشبخت تر می داند. پس معیار اصلی برای سنجش میزان خوشبختی، احساس رضایتمندی است، یعنی اگر بخواهیم بدانیم چقدر خوشبخت هستیم باید از خودمان بپرسیم چه مقدار از زندگی خود راضی هستیم و همین طور برای سنجش خوشبختی دیگران باید سوال کنیم که چه قدر از زندگیشان احساس رضایت دارند و به هیچ عنوان نمی توانیم از ظاهر زندگی اشخاص تشخیص دهیم که خوشبخت هستند یا نه، زیرا همانطور که گفتیم معیار سنجش خوشبختی حس رضایت است و این حس رضایت مانند سایر حس ها درونی است و فقط خود شخص از حس درونش آگاه است.
17 اسفند 1399
رقابت انحصاری

بازار رقابت انحصاری

آیا تاکنون به این موضوع اندیشیده اید که کالاها و خدمات مورد نیازمان در چه نوع بازارهایی تولید و عرضه می شوند؟ و اینکه در بین تمام بازارها کدام یک از آن ها بازار کارآتری است؟ یا به عبارتی بازاری که کالاها و خدمات در آن به شکل رقابت کامل تولید و عرضه می شوند بهتر است یا بازاری که در آن کالاها و خدمات به شکل انحصار کامل تولید می شوند بهتر است؟ به نظر شما در سطح کشور بهتر است کالاها در یک شرایط رقابتی تولید شوند یا تولید کالا منحصرا در دست یک تولید کننده ی خاص باشد؟ تولید در شرایط رقابتی بهینه است یا در یک شرایط انحصاری؟ کدام یک از بازارها برای اقتصاد کشور مفید است؟ قطعا هر چه روحیه ی رقابت در گروهی بیشتر باشد انگیزه و تلاش تک تک اعضای گروه برای بهتر کردن شرایط بیشتر خواهد شد و هر چه رقابت کمتر باشد تلاش و کوشش هم از بین خواهد رفت، در بازار کالاها هم هر چه رقابت بیشتر شود تولیدکنندگان با انگیزه ی بیشتری کار خواهند کرد و در مقابل هر چه در بازاری رقابت کمتر شود و تولید یک کالا مختص یک تولید کننده باشد طبیعتا به خاطر نبود رقیب، انگیزه و تلاش تولید کننده هم برای بهتر کردن از بین خواهد رفت.
16 اسفند 1399

بازار انحصاری کامل

به نظر شما در یک گروه رقابت وجود داشته باشد بهتر است یا عدم وجود رقابت؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم اگر در یک گروه خاص از مردم، رقابت سالم وجود داشته باشد یعنی اگر هر عضو این گروه از حداکثر توان خودش و از راه و روش های درست استفاده کند تا به موفقیت برسد مسلما آن گروه رشد خواهد کرد، مثلا اگر از اعضای یک گروه تحقیقاتی در یک حوزه ی خاص خواسته شود که هر یک از آن ها تلاش کنند تا راه یک اختراع را کشف کنند و به هر کسی که درست ترین و بهترین راه را ارائه دهد جایزه ایی تعلق می گیرد، در اینصورت ناخودآگاه در تمام افراد این گروه انگیزه بیشتری ایجاد می شود و با تلاش بیشتری کار خواهند کرد. پس رقابت اگر از راه درستی شکل بگیرد باعث رشد خواهد شد، در بازارها هم همین موضوع صدق می کند یعنی اگر بازار کالایی به شکل رقابتی باشد هر یک از اعضای این بازار که تولیدکننده گان هستند تلاش خواهند کرد تا با بهره گیری از روش های اقتصادی مختلف سودآوری خود را حداکثر کنند که همین تلاش ها باعث کارایی بهتر بازار آن کالا خواهد شد. حالا اگر به هیچ عنوان رقابت وجود نداشته باشد شرایط بازار چگونه خواهد شد؟ یعنی تنها یک نفر تولیدکننده وجود داشته باشد مسلما چون همان یک فرد، تنها تولیدکننده است و مصرف کنندگان مجبور هستند آن کالا را تنها از همان تولیدکننده بخرند، در اینصورت آن تولیدکننده خیالش کاملا راحت است که کالایش بالاخره به فروش می رود پس هیچ تلاشی برای بهتر کردن بازار آن کالا مانند بهبود کیفیت کالایش نخواهد کرد که این شکل از بازار، انحصار کامل نام دارد که یک بازار ناکارا و غیر مفید برای اقتصاد خواهد بود، زیرا تولیدکننده به طور کامل فقط به فکر حداکثر کردن سود خودش است.
15 اسفند 1399
بازار کجاست

بازار رقابتی کامل

همه ی ما نیازهای بیشماری داریم که این نیازها هم می توانند نیازهای ضروری باشند و هم می توانند نیازهای رفاهی باشند، تمام این نیازهای ما را انواعی از کالاها و خدمات جوابگو هستند یعنی ما با خرید کالاها و خدمات مختلف می توانیم نیازهایمان را برطرف کنیم، تولیدکنندگان مختلف با فعالیتشان در امر تولید، این کالاها و خدمات را تولید می کنند و در دسترس مردم قرار می دهند، چون تولیدکنندگان در امر تولید متحمل یک سری هزینه ها می شوند کالای تولیدیشان را مجانی و رایگان به مردم نمی دهند یعنی برای کالاهای تولیدیشان قیمتی را در نظر می گیرند. پس مصرف کنندگان به کالاها و خدمات مختلف نیاز دارند، تولیدکنندگان این کالاها و خدمات را با صرف هزینه هایی تولید می کنند و با قیمتی مشخص در جایی به نام بازار در دسترس مصرف کننده گان قرار می دهند، آیا تا به حال به طور دقیق به ساختار بازار کالاهایی که خریداری می کنیم دقت کرده اید؟ شناخت انواع بازارها می تواند چه کمکی به ما کند؟ اکثر کالاهای مورد تقاضای ما چه نوع بازاری دارند؟ بازارها با توجه به شرایط و خصوصیاتی که دارند انواع مختلفی خواهند داشت و انسان نیز موجودی اقتصادی است و همواره در تلاش است تا رفتاری عاقلانه داشته باشد، حالاهر انسانی با توجه به نقشی که در جامعه دارد این هدف اقتصادی اش متفاوت خواهد بود، به طور مثال اگر در نقش مصرف کننده باشد یکی از اهدافش می تواند خرید بهترین کالا با کمترین قیمت باشد و اگر همین فرد در نقش یک تولیدکننده باشد یکی از اهدافش می تواند فروش محصول تولیدی اش به بالاترین قیمت ممکن باشد. در این مقاله در مورد شرایط و ویژگی های یک نوع از بازار، به نام بازار رقابتی کامل صحبت می کنیم و به اهمیت شناخت نوع بازار برای مصرف کننده و تولیدکننده پرداخته می شود.
14 اسفند 1399
اقتصاد و خوشبختی

اقتصاد و خوشبختی

اقتصاد علم انتخاب ها است و ما روزانه در بسیاری از کارهایی که انجام می دهیم با پدیده ای به نام انتخاب کردن مواجه هستیم، به همین دلیل روزانه بارها و بارها از این علم به صورت ناخودآگاه استفاده می کنیم، علم اقتصاد می گوید در این شرایط، این انتخاب بهترین است و نحوه ی انتخاب کردن بهترین گزینه توسط علم اقتصاد به این صورت است که رضایتمندی را مبنا قرار می دهد و از بین تمام گزینه ها، موردی را بر می گزیند که سرشار از رضایتمندی باشد، حالا شاید بگویید رضایتمندی چیست؟ باید بگوییم رضایتمندی یک احساس خوب است یعنی اگر ما از انتخابی احساس خوبی کسب کنیم رضایتمندی به دست آورده ایم و هر چه یک انتخاب احساس عالی تر را به ما بدهد رضایتمندی ما بیشتر خواهد بود. پس اقتصاد می گوید انتخاب هایمان را بر اساس میزان رضایتمندی که به ما می دهند انجام دهیم. خوشبختی و بدبختی دو واژه ی متضاد و مخالف هم هستند یعنی آنچه در خوشبختی وجود دارد در بدبختی وجود ندارد و آنچه در بدبختی هست در خوشبختی نیست، خوب حالا چه چیزهایی باید در زندگی وجود داشته باشد که فردی خوشبخت شود و چه چیزهایی نباید در زندگی وجود داشته باشد تا فردی خوشبخت شود، یعنی واحد اندازه گیری خوشبختی چه چیزی است.
13 اسفند 1399
اهمیت آموزش در رشد اقتصادی

اقتصاد و آموزش و پرورش

اقتصاد علمی است که به مطالعه ی کمیابی ها می پردازد، یعنی در هر زمینه ای کمیابی ها و محدودیت ها را در نظر می گیرد و با توجه به آن محدودیت ها از طریق راه ها و روش هایی، بهترین گزینه را به ما انسان ها نشان می دهد، علم اقتصاد در مورد تمام موضوعات مختلف به ما کمک می کند یعنی هم در مورد مسائل مالی کمک می کند تا به موفقیت برسیم و هم در مورد مسائل غیر مالی به ما کمک می کند تا بهترین گزینه را انتخاب کنیم، به خصوص در حیطه ی مسائل مالی کمک های بسیاری می کند تا بتوانیم بهترین تصمیمات اقتصادی و مالی را اتخاذ کنیم یعنی راه افزایش درآمد، راه و روش افزایش پس انداز، راه افزایش تولید واحدهای تولیدی و راه افزایش درآمد و سود آوری شرکت ها و کارخانه ها و واحدهای تولیدی را نشان می دهد، که یک راه افزایش سود آوری واحدهای تولیدی و افزایش درآمد تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر می باشد. پس یک استراتژی کاربردی برای داشتن یک کشور با درآمد بالا و ثروتمند، توجه به کیفیت آموزش و پرورش افراد از سنین کودکی با هدف خلق افراد و نیروی انسانی متخصص و ماهر می باشد و یک کشور ثروتمندتر از آموزش بیشتر و با کیفیت تر برخوردار خواهد بود، پس آموزش بهتر و با کیفیت تر باعث افزایش درآمد و رشد اقتصادی بیشتر کشور می شود و در مقابل درآمد بیشتر و رشد اقتصادی کشور نیز زمینه ی آموزش و پرورش بیشتر و بهتر را فراهم می کند.
12 اسفند 1399
الگوی رفتاری فرزندان

اقتصاد و فرزندان

علم اقتصاد، دانش و مهارتی است که به هر خانواده کمک می کند تا آگاهانه و عاقلانه تصمیم بگیرند و با راه و روش هایی که ارائه می دهد کمک می کند تا از بحران های اقتصادی و مالی خارج شوند و راه و روش بهتر کردن درآمد و اوضاع مالی را نشان می دهد، هر کدام از ما روزانه به صورت ناخود آگاه بارها و بارها از این علم استفاده می کنیم، به طور مثال روزی که ما تصمیم می گیریم تا کالایی را بخریم، یا در حال نوشتن هزینه هایمان و درآمدمان هستیم در واقع تصمیمات اقتصادی گرفته ایم، پس دانستن مفاهیم ابتدایی علم اقتصاد برای تمام مردم لازم خواهد بود، حالا اگر هر پدر و مادری تلاش کند تا از دوران کودکی فرزندش را کمی با مفاهیم ساده اقتصاد آشنا کند و در ذهن خلاق کودکش علاوه بر بازی و تفریح جایی هم برای تفکر اقتصادی باز کند، قطعا این کودک درآینده نسبت به مسائل مالی و اقتصادی آگاه تر و موفق تر خواهد بود. زیرا ذهن یک کودک توانایی یادگیری بسیار بالایی دارد پس چه خوب است که پدر و مادر از این توانایی کودکشان به نحو احسن استفاده کنند و باید متناسب با سن کودک آموزش مهارت های اقتصادی هم بیشتر شود، راه های فراونی وجود دارند که پدر و مادر می توانند از آن ها برای آموزش مهارت و دانش اقتصادی به فرزندانشان استفاده کنند.
11 اسفند 1399
ازدواج چیست

ازدواج و اقتصاد

همه ی انسان ها نیاز دارند ازدواج کنند تا در کنار همسر مناسب و ایده آلشان به آرامش برسند، اما لازمه ی یک ازدواج موفق انتخاب درست و آگاهانه است و همین طور حداقل درآمدی لازم است تا یک زندگی تداوم یابد، زیرا یک زوج برای گذراندن زندگیشان به پول نیاز دارند تا نیازهای ضروریشان از قبیل هزینه درمان، نیاز به خوراک، نیاز به پوشاک، نیاز مسکن را تامین کنند و بدون داشتن این حداقل درآمد مشکلات بسیار زیادی به وجود خواهد آمد، پس بدون داشتن کار و درآمد هرگز نباید ازدواج کرد و باید ابتدا یک شغل پیدا کرد، درست است که بدون پول امکان زندگی کردن وجود ندارد ولی اگر فرد یک شغل معمولی و حداقل درآمدی داشته باشد که قدرت تامین نیازهای ضروری زندگی را داشته باشد می تواند ازدواج کند زیرا با روش های اقتصادی و مدیریت درآمدش قادر خواهد بود تا شرایط مالیش را بهبود بخشد. پس اگر یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی که بیکاری است در جامعه مد نظر قرار گرفته شود و با آن مقابله شود تمام مردم به آن حداقل درآمد دست خواهند یافت و به دلیل قدرت مالی که کسب می کنند توانایی تامین نیازهای ضروری زندگی مشترک را خواهند داشت و می توانند ازدواج کنند و با استفاده از مدیریت کردن هزینه ها و درآمد و داشتن حساب دخل و خرج در آینده قدرت پس انداز و سرمایه گذاری پیدا خواهند کرد و هر چه سرمایه گذاری بیشتر شود راه ورود پول به زندگی بیشتر خواهد شد.
10 اسفند 1399
محدودیت ها و کمیابی ها

حرف های علم اقتصاد

انسان موجودی است که همواره نیازهای بیشماری دارد و در مقابل همواره با کمیابی و محدودیت رو به رو است. برای تمام انتخاب ها باید با توجه به انواع محدودیت هایی که وجود دارد از بین تمام گزینه ها، گزینه ای را انتخاب کرد که بهترین گزینه باشد، مهمترین هدف علم اقتصاد این است که با در نظر گرفتن محدودیت ها بهترین ها را انتخاب کند، در واقع اقتصاد علم انتخاب بهترین هاست و بهترین راه ها و بهترین روش ها را برای بهبود وضعیت موجود ارائه می دهد، یعنی علم اقتصاد راه و روش دستیابی به بهترین ها را ارائه می دهد و با هر کسی می تواند صحبت کند و اطلاعات ارزشمندش را در اختیار هر کسی قرار می دهد خواه این شخص مصرف کننده باشد که بهترین راه برای کاهش هزینه ها و بهترین راه برای افزایش درآمد را در اختیارش می گذارد و یا اینکه شخص در نقش تولیدکننده باشد که در اینصورت در مورد بهترین راه برای کاهش هزینه های تولید و بهترین راه برای افزایش سودآوری با تولیدکننده صحبت می کند. پس علم اقتصاد کمیابی ها و محدودیت ها را در نظر می گیرد آنگاه با تمام افراد صحبت می کند و راه حل های درست را ارائه می دهد، پس یعنی همه ی ما انسان ها در هر شرایطی که باشیم می توانیم از راهنمایی های علم اقتصاد بهره مند شویم.
9 اسفند 1399
ارزش زمان

اوقات فراغت

انسان ها همواره به انجام دو نوع کار و فعالیت در زندگیشان می پردازند، یک نوع از آن ها فعالیت هایی هستند که انجام آن ها ضروری است و شخص مجبور است که آن ها را انجام دهد مانند تمام شغل ها و مسئولیت هایی که بر عهده ی همه ی ما می باشد، نوع دیگر شامل فعالیت هایی هستند که شخص آن ها را بدون اجبار و با میل خودش برای کسب لذت انجام می دهد. پس فعالیت هایی که شخص بعد از تعهدات و تکالیف شغلی و خانوادگی و اجتماعی با میل خودش به انجام آن ها می پردازد و هدفش از انجام آن فعالیت ها تفریح کردن و کسب لذت است، فعالیت های فراغتی هستند، اگر به درستی از اوقات فراغت استفاده شود و این اوقات صرف انجام فعالیت های لذت بخش و مفید شود باعث می شود تا خستگی ناشی از انجام کارها و فعالیت های ضروری از جسم و روح ما خارج شود و در اثر شناخت علایق و انجام فعالیت های مورد علاقه باعث شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها می شود و موجب می شود تا به خودشناسی برسیم و بسیاری از اثرات مثبت دیگری بر جسم و روان انسان ها دارد. پس اوقات فراغت نقش مهمی در زندگی انسان ها دارد و باید همواره مورد توجه قرار گیرد، همانطور که لازم است تا اوقاتی از زمان خود را صرف کار کردن کنیم تا در مقابل انجام دادن آن ها کسب پول کنیم باید اوقات و زمان هایی را هم صرف تفریح کردن و لذت بردن کنیم، اما بیکاری و فراغت به اندازه ی خیلی زیاد هم خوب نیست زیرا باعث بطالت زمان می شود و باعث از بین رفتن روحیه ی تلاش و سخت کوشی در انسان می شود و ممکن است انسان را به سمت کارهایی سوق دهد که به ضررش باشد.